Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
E: infozdr@zd-grosuplje.si

POLITIKA KAKOVOSTI


Zdravje je za nas ena izmed najpomembnejših vrednot. Zadovoljstvo pacientov ter stalno izboljševanje kakovosti ter varnosti naših storitev oblikujeta našo dejavnost izvajanja zdravstvenih storitev po načelih dobre poklicne prakse. Vodenje poslovanja v smislu dobrega gospodarja ter kakovostno opravljanje storitev v dobrobit človeka, naročnikov, podjetij, zaposlenih skratka vseh zainteresiranih.
Oceno in vsebino kakovosti oblikujejo pacienti, zaposleni, ustanovitelja, ZZZS in druge zavarovalnice ter tudi vsi drugi poslovni partnerji. Spodbujamo izpolnjevanje pričakovanj in gradnjo dolgoročnega zadovoljstva pacientov, zaposlenih, dobaviteljev oziroma vseh zainteresiranih strani. Spodbujanje sodelovanja med organizacijskimi enotami z namenom doseganja višje kakovosti storitev. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih storitev. Stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na različnih področjih. Vzdrževanje in omogočanje nadgrajevanja delovnih procesov na način, da bodo za zaposlene in za vse udeležene čim manj obremenjujoči. Omogočanje prijetnega in pozitivnega delovnega okolja. Vse to z namenom vzdrževanja in povečanja učinkovitosti delovanja. Zaposlenim omogočamo osebni in strokovni razvoj. Z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki razvijamo partnerske odnose in si s tem ustvarjamo pogoje za razvoj dejavnosti.


Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh