Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
E: infozdr@zd-grosuplje.si
Sklep o imenovanju zaupnika in namestnika za sprejem prijav in obravnavo notranjih prijav po ZZPri
Sklep o imenovanju zaupnika in namestnika za sprejem prijav in obravnavo notranjih prijav po ZZPri

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja

po Zakonu o zaščiti prijaviteljev


Zdravstveni dom Grosuplje je kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljnjem besedilu: ZZPri) sprejel Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo. Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov do katerih je prišlo v Zdravstvenem domu Grosuplje. Prijavo lahko poda le fizična oseba, ki je ali je bila v delovnem razmerju v Zdravstvenem domu Grosuplje ali je bila oziroma je z Zdravstvenim domom Grosuplje v kakšnem drugem podobnem pravnem razmerju.

Prijavitelj lahko poda prijavo zaupniku znotraj Zdravstvenega doma Grosuplje ali pristojnemu organu za prijavo.

 

Zaupnik znotraj Zdravstvenega doma Grosuplje je:

Klavdija  Zakrajšek, dipl. med. sestra, zaupnica

Sergej Milič, informatik, namestnik zaupnice

 

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

 

Kršitve lahko sporočite preko:

- telefona 031 304 037 – Klavdija Zakrajšek, 041 610 388 – Sergej Milič,

- e-pošte (notranja.prijava@zd-grosuplje.si),

pošte (Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«),

ali pa se oglasite pri zaupniku osebno (po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti).

 

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

 

Dostop do prijave in vaših podatkov ima samo zaupnik.

 

Pomembne povezave:

Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo; PRAVILNIK

Obrazec za notranjo prijavo; OBRAZEC

Zakon o zaščiti prijaviteljev; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri

Informacija o zaščiti prijaviteljev: Podrobnosti o zaščiti prijaviteljev – Komisija za preprečevanje korupcije (kpk-rs.si)

 


Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh