Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
E: infozdr@zd-grosuplje.si

IZJAVA O DOSTOPNOSTI


ZD Grosuplje se zavezuje, da bo omogočal dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče ZD Grosuplje, na naslovu http://sl.zd-grosuplje.si/.


OPIS DOSTOPNIH VSEBIN

·         Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo.

·         HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav.

·         Povezave na strani so prepoznavne.

·         Kontrasti na spletni strani so primerni.

·         Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki (plakati).

·         Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico (oteženo, a vseeno mogoče) .

·         Spletna stran je optimizirana za bralnike.


STOPNJA SKLADNOSTI

To spletišče http://sl.zd-grosuplje.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost spletišča http://sl.zd-grosuplje.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti glede na funkcionalne zmožnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena za javni zavod ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takšnih vsebin so:

·         dokumenti v formatu PDF (navodila, smernice, poročila),

·         struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna,

·         nekateri dokumenti niso dostopni, ker je njihov izdajatelj ZZZS,

·         različne kompleksne tabele s podatki.

V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.


PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 17.04.2023.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19.04.2023.


POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

ZD Grosuplje, Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje

info@zd-grosuplje.si


Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo uspeli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.


IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.


Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh