Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
F: 01/786 09 29
E: info@zd-grosuplje.si


ORDINACIJE SPLOŠNE / DRUŽINSKE MEDICINE

 
Zaradi varstva osebnih podatkov po elektronski pošti ne posredujemo nobenih informacij o zdravstvenem stanju pacientov. 

Ambulante splošne (družinske) medicine so pomembna dejavnost zdravstvene službe ZD Grosuplje.
Zdravniki splošne (družinske) medicine smo z uvedbo izbire osebnega zdravnika dobili nalogo celotne oskrbe bolnika na primarnem zdravstvenem nivoju.
Prizadevamo si za čim bolj kakovostno oskrbo bolnikov, pa tudi čim pristnejši in prijaznejši odnos do bolnika.  Pri svojem delu uporabljamo sodobno medicinsko opremo. Za čim kvalitetnejše delo se zdravniki in ostalo zdravstveno osebje stalno strokovno izobražuje. Priporočeno je, da se bolniki za pregled pri izbranem osebnem zdravniku naročajo. Po telefonu lahko naročijo recepte za zdravila, ki jih redno prejemajo (seveda, če imajo v naši bazi podatkov urejeno zdravstveno zavarovanje, sicer se morajo oglasiti z zdravstveno kartico). Akutno oboleli in akutno poškodovani pa so pregledani tudi brez predhodnega naročila pri urgentnem zdravniku (če je osebni zdravnik odsoten, ali ga ne more pregledati).


PREVENTIVA:
Je del splošne ambulante, kjer se timu pridruži še diplomirana medicinska sestra. V ambulanti se izvajajo preventivni pregledi za srce in žilje, za populacijo od 30 let dalje. Vodijo se tudi kronični bolniki z namenom ohranjati ali izboljšati zdravstveno stanje. Dejavni pristop do populacije omogoča odkrivanje bolnikov v zgodnji fazi in prepreči ali prestavi na kasnejši pojav kroničnih zapletov.

 


SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV:
DOPOLDNE: 7:00 - 10:00 in 11:00 - 12:30
POPOLDNE: 14:00 - 16:00 in 17:00 - 19:00
 

                                                                   

 


Odmor/ malica
dopoldne: 10:00 - 10:30
popoldne: 16:00 in 16:30
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV V SPLOŠNI AMBULANTI OB PETKIH POPOLDNE


JANUAR 2020
 
3.1. 
Dušanka Kavšek, dr. med., Iris Hvala Krušič, dr. med.
10.1.
Mateja Kokalj Kokot, dr. med., Sonja Gruden, dr. med.
17.1.
Marko Virant, dr. med., Iris Hvala Krušič, dr. med.
24.1.
Janko Dolinar, dr. med., Denis Voga, dr. med.
31.1.
Darko Taseki, dr. med., Marko Virant, dr. med.

Janko DOLINAR, dr. med., spec. splošne med.


                  
ambdolinar@zd-grosuplje.si (za zunanje sodelavce)


Odgovorna oseba za naročanje: Urša Leah Predalič, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.680

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko:01-781 84 15 ali preko e-naročanja.

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*
*en petek na mesec popoldne po razporedu                                                            SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra

referencna.amb2@zd-grosuplje.si

 

Zdravnik: Janko Dolinar, dr.med., spec. spl. med.

 

ponedeljek
sreda
petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
7.00 - 10.30

 

 
Janez MERVIČ, dr. med.


NADOMEŠČANJA:

ponedeljek, 13.1.
nadomeščanje med 8.30 in 12.00; Mateja Kokalj Kokot, dr. med.
torek, 14.1.
nadomeščanje med 8.30 in 12.00; Darko Taseski, dr. med.
sreda, 15.1.
ni nadomeščanja
četrtek, 16.1.
nadomeščanje med 8.30 in 12.00; Marko Virant, dr. med.
petek, 17.1.
ni nadomeščanja


Odgovorna oseba za naročanje: Patricija Žonta, zdr. teh..

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01 781 84 00.


 

ponedeljek torek sreda četrtek petek
8.30 - 12.00

8.30 - 12.00 8.30 - 12.00


V ambulanti delajo Janez Mervič, dr. med. ter ostali zdravniki po mesečnem razporedu.
 

                                                            SABINA OMAHEN, dipl. med. sestra

referencna.amb6@zd-grosuplje.si

 

Zdravnik: Janez Mervič, dr.med.

 

ponedeljek
torek
sreda
7.30 - 13.30 7.30 - 13.30
12.00 - 18.30

 

 


Darko TASESKI, dr. med., spec. splošne med.


ODSOTEN: sreda, 15.1., nadomeščanje dopoldne; Ana Petek, dr. med.


amb.taseski@zd-grosuplje.si

 

Odgovorna oseba za naročanje: Sonja Podržaj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.566

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 16 ali preko e-naročanja.

 

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

 

MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestraZdravnik: Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.

 

torek sreda
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

10.30 - 14.00

 
Sonja GRUDEN, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: petek, 17.1., nadomeščanje dopoldne; Ana Petek, dr. med.


amb.gruden@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Miha Šmalc, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.556

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 30 ali preko e-naročanja.

 ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

 *en petek na mesec popoldne po razporedu


MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestra


Zdravnica: Gruden Sonja, dr. med., spec. druž. med.

  

ponedeljek

četrtek
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

7.00 - 10.30


Marko VIRANT, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTEN: sreda, 15.1., nadomeščanje popoldne; Karolina Božeglav, dr. med.

amb.virant@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Martina Rebolj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.677

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-320 76 63 ali preko e-naročanja.

Čas za nenaročene paciente: prva ura ordinacijskega časa (dopoldne; 6:30-7:30, popoldne; 12:30-13:30).

V kolikor je pacientov več se čakalni čas temu primerno podaljša.ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu
ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestraZdravnik: Marko Virant, dr. med., spec. druž. med.


torek sreda petek
7.00 - 14.00
13.00 - 20.00
7.00 - 10.30

Denis VOGA, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTEN: sreda, 15.1., ni nadomeščanja


amb.voga@zd-grosuplje.si


SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV:
DOPOLDNE: 7:00 - 10:00 in 11:00 - 12:00

POPOLDNE: 13:00 - 16:00 in 17:00 - 18:00

 

Odgovorna oseba za naročanje: Barbara Japelj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.370

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 08 ali preko e-naročanja.


ponedeljek torek sreda četrtek petek


12.30 - 19.3012.30 - 19.30

6.30 - 13.30 6.30 - 13.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.


 referencna.amb4@zd-grosuplje.si


Zdravnik: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek četrtek petek

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30 10.30 - 13.30  

asist. Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med., spec. družinske med.


 

Odgovorna oseba za naročanje: Damir Šoba, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.259

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 34 ali preko e-naročanja.


ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestra


referencna.amb3@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek
četrtek petek

13.00 - 20.00
7.00 - 14.00 10.30 - 14.00

 

 


 


Iris HVALA KRUŠIČ, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: četrtek, 16.1., nadomeščanje popoldne; Ana Petek, dr. med.


amb.hvala@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Julija Škrlj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.689

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 01 ali preko e-naročanja.


ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30

6.30 - 13.30

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu


MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.


referencna.amb4@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: Iris Hvala Krušič, dr. med., spec. druž. med.


torek sreda petek
6.30 - 13.30
12.30 - 19.30
6.30 - 10.00


Dušanka KAVŠEK, dr. med., spec. družinske med.
Odgovorna oseba za naročanje: Petra Margarit, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (8/2019): 1489

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01-781 84 35 ali preko e-naročanja.


ponedeljek torek sreda četrtek petek
6.30 - 13.30
6.30 - 13.30
12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 -19.30)*
*en petek na mesec popoldne po razporedu
SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra

referencna.amb2@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: Dušanka Kavšek, dr.med., spec. spl. med.torek četrtek petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
10.30 - 14.00


enota škofljicA


AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE


Kočevska cesta 25

1291 Škofljica


Telefon: 08 20 59 059

 

 

Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: petek, 17.1.

                    sreda, 22.1.

Nadomeščanje za nujne zadeve; Tatjana Jezerc Križanič, dr. med., v svoji ordinaciji v svojem ordinacijskem času. Telefon: 01/366 31 20.


Odgovorna oseba za naročanje: Lidija Kaplan, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 08 20 59 059 ali na e-mail: ambulanta.skofljica@zd-grosuplje.si

 

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 1.558


SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV:


DOPOLDNE: 7:30 - 10:30 in 11:00 - 13:00

POPOLDNE: 13:00 - 16:00 in 16:30 - 19:00ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

7.00 - 14.00
 

7.00 - 14.00


7.00 - 14.00

AJDA PLOS, dipl. med. sestra


referencna.amb5@zd-grosuplje.si


Zdravnica: Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek torek sreda
7.00 - 13.00 6.30 - 13.00 12.30 - 18.30

 
 

DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

 

Ob Grosupeljščici 28

1290 Grosuplje


Telefon: 01/ 781 07 19


Nadomeščanje po razporedu, ki je objavljen v DSO Grosuplje.


Medicinska sestra: Suzana Rozina, zdr. teh.

Naročanje osebno, po pošti, po telefonu ali na e-mail.

 

Št. opredeljenih oseb (7/2019): 180

 

 

amb.grabljevec@zd-grosuplje.si

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh