Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
F: 01/786 09 29
E: info@zd-grosuplje.si


ORDINACIJE SPLOŠNE / DRUŽINSKE MEDICINE
Zaradi varstva osebnih podatkov po elektronski pošti ne posredujemo nobenih informacij o zdravstvenem stanju pacientov.
Ambulante splošne (družinske) medicine so pomembna dejavnost zdravstvene službe ZD Grosuplje.
Zdravniki splošne (družinske) medicine smo z uvedbo izbire osebnega zdravnika dobili nalogo celotne oskrbe bolnika na primarnem zdravstvenem nivoju.
Prizadevamo si za čim bolj kakovostno oskrbo bolnikov, pa tudi čim pristnejši in prijaznejši odnos do bolnika.  Pri svojem delu uporabljamo sodobno medicinsko opremo. Za čim kvalitetnejše delo se zdravniki in ostalo zdravstveno osebje stalno strokovno izobražuje. Bolniki se za pregled pri izbranem osebnem zdravniku naročajo po telefonu. Po telefonu lahko naročijo tudi recepte za zdravila, ki jih redno prejemajo (seveda, če imajo v naši bazi podatkov urejeno zdravstveno zavarovanje, sicer se morajo oglasiti z zdravstveno kartico). Akutno oboleli in akutno poškodovani pa so pregledani tudi brez predhodnega naročila pri urgentnem zdravniku (če je osebni zdravnik odsoten, ali ga ne more pregledati).


PREVENTIVA:
Je del splošne ambulante, kjer se timu pridruži še diplomirana medicinska sestra. V ambulanti se izvajajo preventivni pregledi za srce in žilje, za populacijo od 30 let dalje. Vodijo se tudi kronični bolniki z namenom ohranjati ali izboljšati zdravstveno stanje. Dejavni pristop do populacije omogoča odkrivanje bolnikov v zgodnji fazi in prepreči ali prestavi na kasnejši pojav kroničnih zapletov.
 

V primeru naročanja preko e-maila navedite svoje podatke (Ime, Priimek, datum rojstva ali ZZZS številko,

ki je na kartici ZZZS)

 


SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV:

DOPOLDNE: 7:00 - 10:00 in 11:00 - 12:30
POPOLDNE: 14:00 - 16:00 in 17:00 - 19:00

                                                                   


Odmor/ malica
dopoldne: 10:00 - 10:30
popoldne: 16:00 in 16:30
Sandra Mijanović, dr. med., spec. druž. med. je prenehala z delom v našem zdravstvenem domu. Nadomestila jo je zdravnica Andreja Stušek, dr. med., spec. druž. med.. Za opredelitev pri novi zdravnici je potrebno podpisati novo izjavo o izbiri ob prvem obisku (tudi če potrebujete samo predpis zdravil ali napotnico), lahko pridete tudi samo podpisati izjavo (brez pregleda).


RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV V SPLOŠNI AMBULANTI OB PETKIH POPOLDNE


MAREC 2019


1.3., Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med., Denis VOGA, dr. med.


8.3., Marko VIRANT, dr. med., Janko DOLINAR, dr. med.


15.3., Darko TASESKI, dr. med., Andreja STUŠEK, dr. med.


22.3., Sonja GRUDEN, dr. med., Iris HVALA KRUŠIČ, dr. med.


29.3., Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med


Janko DOLINAR, dr. med., spec. splošne med.


ODSOTEN: 18.3. - 22.3.
ponedeljek, 18.3., nadomeščanje dopoldne; Tina Krenker, dr. med.,
torek, 19.3., nadomeščanje dopoldne; Tina Krenker, dr. med.
sreda, 20.3., nadomeščanje popoldne; Tina Krenker, dr. med.
četrtek, 21.3., nadomeščanje popoldne; Karolina Božeglav, dr. med.
petek, 22.3., ni nadomeščanja
 

                   

Odgovorna oseba za naročanje: Urša Leah Predalič, zdr. teh..

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01 781 84 00 ali na e-mail: ambdolinar@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.690

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*
*en petek na mesec popoldne po razporedu
SABINA OMAHEN, dipl. med. sestra (daljša odsotnost)

nadomešča: SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra

ODSOTNA: 19.3. - 22.3.

referencna.amb2@zd-grosuplje.si

 

Zdravnik: Janko Dolinar, dr.med., spec. spl. med.

 

ponedeljek
sreda
petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
7.00 - 10.30

 

 


  


Andreja STUŠEK, dr. med., spec. družinske med.Odgovorna oseba za naročanje: Petra Margarit, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti ali na telefonsko št. 01 781 84 00 ali po e-mailu: amb.stusek@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 999

 

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

SABINA OMAHEN, dipl. med. sestra (daljša odsotnost)

nadomešča: SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra

ODSOTNA: 19.3. - 22.3.


Zdravnica: Andreja Stušek, dr. med., spec. druž. med.


torek
četrtek
petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
10.30 - 14.00

 

 

 


Darko TASESKI, dr. med., spec. splošne med.Odgovorna oseba za naročanje: Sonja Podržaj, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali na e-mail: amb.taseski@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.590

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*


*en petek na mesec popoldne po razporedu
 

MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestra


 


Zdravnik: Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.

 

torek sreda
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

10.30 - 14.00

 
Sonja GRUDEN, dr. med., spec. družinske med.


 

Odgovorna oseba za naročanje: Miha Šmalc, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali na e-mail: amb.gruden@zd-grosuplje.si

 

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.561


ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

 *en petek na mesec popoldne po razporedu

MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestra


Zdravnica: Gruden Sonja, dr. med., spec. druž. med.

  

ponedeljek

četrtek
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

7.00 - 10.30

Marko VIRANT, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTEN: sreda, 20.3., ni nadomeščanja


Odgovorna oseba za naročanje: Martina Rebolj, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali na e-mail: amb.virant@zd-grosuplje.si


Čas za nenaročene paciente: prva ura ordinacijskega časa (dopoldne; 6:30-7:30, popoldne; 12:30-13:30).

V kolikor je pacientov več se čakalni čas temu primerno podaljša.

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.698


ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestraZdravnik: Marko Virant, dr. med., spec. druž. med.


torek sreda petek
7.00 - 14.00
13.00 - 20.00
7.00 - 10.30


 


Denis VOGA, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTEN: torek, 19.3., nadomeščanje popoldne; Jasmina Lukač, dr. med.

 


Odgovorna oseba za naročanje: Barbara Japelj, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali na e-mail: amb.voga@zd-grosuplje.si

 


ponedeljek torek sreda četrtek petek


12.30 - 19.3012.30 - 19.30

6.30 - 13.30 6.30 - 13.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.

Zdravnik: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.

 

torek
petek
6.30 - 13.30 10.30 - 12.30

 


 


asist. Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: petek, 22.3., ni nadomeščanja


Odgovorna oseba za naročanje: Damir Šoba, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali e-mail: amb.kokot@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.276


ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu


 

 


 ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestra


referencna.amb3@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek četrtek petek

13.00 - 20.00
7.00 - 14.00 10.30 - 14.00

 

 
 


Iris HVALA KRUŠIČ, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: četrtek, 21.3., ni nadomeščanja

 


SPREMEMBA URNIKA!


Iris Hvala Krušič, dr. med. od januarja naprej dela v AMBULANTI številka 1.


Odgovorna oseba za naročanje: Julija Škrlj, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali na e-mail: amb.hvala@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.687

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30

6.30 - 13.30

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.

referencna.amb4@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: Iris Hvala Krušič, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek sreda petek
6.30 - 13.30
12.30 - 19.30
6.30 - 10.00

 
enota škofljica


AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE


Kočevska cesta 25

1291 Škofljica


Telefon: 08 20 59 059

 

 

Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. družinske med.

 


Odgovorna oseba za naročanje: Lidija Kaplan, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 08 20 59 059 ali na e-mail: ambulanta.skofljica@zd-grosuplje.si

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.545


SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV:


DOPOLDNE: 7:30 - 10:30 in 11:00 - 13:00

POPOLDNE: 13:00 - 16:00 in 16:30 - 19:00ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

7.00 - 14.00
 

7.00 - 14.00


7.00 - 14.00

MEDEJA BUČAR, dipl. med. sestra


medeja.bucar@zd-grosuplje.si


Zdravnica: Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek torek
11.00 - 14.00 6.30 - 12.30

 

  

DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

 

Ob Grosupeljščici 28

1290 Grosuplje


Telefon: 01/ 781 07 19


 

Frančiška GRABLJEVEC MIKLAVČIČ, dr. med., spec. splošne med.


ODSOTNA DO NADALJNJEGA


Medicinska sestra: Suzana Rozina, zdr. teh..

 

amb.grabljevec@zd-grosuplje.si

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30 

 

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.323

Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh