Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
F: 01/786 09 29
E: info@zd-grosuplje.si


ORDINACIJE SPLOŠNE / DRUŽINSKE MEDICINE

 
Zaradi varstva osebnih podatkov po elektronski pošti ne posredujemo nobenih informacij o zdravstvenem stanju pacientov.Ambulante splošne (družinske) medicine so pomembna dejavnost zdravstvene službe ZD Grosuplje.
Zdravniki splošne (družinske) medicine smo z uvedbo izbire osebnega zdravnika dobili nalogo celotne oskrbe bolnika na primarnem zdravstvenem nivoju.
Prizadevamo si za čim bolj kakovostno oskrbo bolnikov, pa tudi čim pristnejši in prijaznejši odnos do bolnika.  Pri svojem delu uporabljamo sodobno medicinsko opremo. Za čim kvalitetnejše delo se zdravniki in ostalo zdravstveno osebje stalno strokovno izobražuje. Priporočeno je, da se bolniki za pregled pri izbranem osebnem zdravniku naročajo. Po telefonu lahko naročijo recepte za zdravila, ki jih redno prejemajo (seveda, če imajo v naši bazi podatkov urejeno zdravstveno zavarovanje, sicer se morajo oglasiti z zdravstveno kartico). Akutno oboleli in akutno poškodovani pa so pregledani tudi brez predhodnega naročila pri urgentnem zdravniku (če je osebni zdravnik odsoten, ali ga ne more pregledati).


PREVENTIVA:
Je del splošne ambulante, kjer se timu pridruži še diplomirana medicinska sestra. V ambulanti se izvajajo preventivni pregledi za srce in žilje, za populacijo od 30 let dalje. Vodijo se tudi kronični bolniki z namenom ohranjati ali izboljšati zdravstveno stanje. Dejavni pristop do populacije omogoča odkrivanje bolnikov v zgodnji fazi in prepreči ali prestavi na kasnejši pojav kroničnih zapletov.
 

V primeru naročanja preko e-maila navedite svoje podatke (Ime, Priimek, datum rojstva ali ZZZS številko,

ki je na kartici ZZZS)

 


SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV:

DOPOLDNE: 7:00 - 10:00 in 11:00 - 12:30
POPOLDNE: 14:00 - 16:00 in 17:00 - 19:00

                                                                   


Odmor/ malica
dopoldne: 10:00 - 10:30
popoldne: 16:00 in 16:30

RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV V SPLOŠNI AMBULANTI OB PETKIH POPOLDNE


MAJ 2019


3.5., Denis VOGA, dr. med., Katja BABNIK, dr. med.


10.5., Janko DOLINAR dr. med., Andreja STUŠEK, dr. med.


17.5., Dušanka KAVŠEK, dr. med., Darko TASESKI, dr. med.


24.5., Marko VIRANT dr. med., Iris HVALA KRUŠIČ, dr. med.


31.5., Sonja GRUDEN, dr. med., Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med.
 


Janko DOLINAR, dr. med., spec. splošne med.ambdolinar@zd-grosuplje.si (za zunanje sodelavce)


Odgovorna oseba za naročanje: Urša Leah Predalič, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.690

Naročanje: osebno, po pošti, na telefonsko številko: 01 781 84 00 ali

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*
*en petek na mesec popoldne po razporedu
                                                                 SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra


referencna.amb2@zd-grosuplje.si

 

Zdravnik: Janko Dolinar, dr.med., spec. spl. med.

 

ponedeljek
sreda
petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
7.00 - 10.30

 

 


 


Andreja STUŠEK, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: petek, 24.5., nadomeščanje dopoldne; Tina Krenker, dr. med.


amb.stusek@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Patricija Žonta, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 999

Naročanje osebno, po pošti ali na telefonsko št. 01 781 84 00 ali

 


ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

SARA STRUNA NOVAK, dipl. med. sestra


Zdravnica: Andreja Stušek, dr. med., spec. druž. med.


torek
četrtek
petek
7.00 - 14.00
12.30 - 19.30
10.30 - 14.00

 


Darko TASESKI, dr. med., spec. splošne med.


ODSOTEN: sreda, 22.5., nadomeščanje dopoldne; Jasmina Lukač, dr. med.

                    petek, 24.5., ni nadomeščanja


amb.taseski@zd-grosuplje.si

 

Odgovorna oseba za naročanje: Sonja Podržaj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.590

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*


*en petek na mesec popoldne po razporedu
 

MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestraZdravnik: Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.

 

torek sreda
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

10.30 - 14.00

 

Sonja GRUDEN, dr. med., spec. družinske med.amb.gruden@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Miha Šmalc, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.561

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 aliponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

 *en petek na mesec popoldne po razporedu

MOJCA GRUDEN, dipl. med. sestra


Zdravnica: Gruden Sonja, dr. med., spec. druž. med.

  

ponedeljek

četrtek
petek


12.30 - 19.30

7.00 - 14.00

7.00 - 10.30

 


Marko VIRANT, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTEN: četrtek, 23.5., nadomeščanje popoldne; Tina Krenker, dr. med.


amb.virant@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Martina Rebolj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.698

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali

Čas za nenaročene paciente: prva ura ordinacijskega časa (dopoldne; 6:30-7:30, popoldne; 12:30-13:30).

V kolikor je pacientov več se čakalni čas temu primerno podaljša.ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30


12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu
ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestraZdravnik: Marko Virant, dr. med., spec. druž. med.


torek sreda petek
7.00 - 14.00
13.00 - 20.00
7.00 - 10.30


Denis VOGA, dr. med., spec. družinske med.amb.voga@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Barbara Japelj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.323

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali


ponedeljek torek sreda četrtek petek


12.30 - 19.3012.30 - 19.30

6.30 - 13.30 6.30 - 13.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.

Zdravnik: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.


torek petek
6.30 - 13.30 10.30 - 12.30
 


asist. Mateja KOKALJ KOKOT, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: petek, 24.5., ni nadomeščanja

Odgovorna oseba za naročanje: Damir Šoba, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.276

 

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali


ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

6.30 - 13.30


6.30 - 13.30

6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu

ANICA MARUCELJ, dipl. med. sestra


referencna.amb3@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek četrtek petek

13.00 - 20.00
7.00 - 14.00 10.30 - 14.00

 

 
 


Iris HVALA KRUŠIČ, dr. med., spec. družinske med.


ODSOTNA: sreda, 22.5., nadomeščanje popoldne; Tina Krenker, dr. med.
                    četrtek, 23.5., ni nadomeščanja


amb.hvala@zd-grosuplje.si


Odgovorna oseba za naročanje: Julija Škrlj, zdr. teh..

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.687

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00 ali


ponedeljek torek sreda četrtek petek

6.30 - 13.30

6.30 - 13.30

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 - 19.30)*

*en petek na mesec popoldne po razporedu


MARJANA TRONTELJ ZAVRATNIK, mag. vzg. in men. v zdr.


referencna.amb4@zd-grosuplje.si

 

Zdravnica: Iris Hvala Krušič, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek sreda petek
6.30 - 13.30
12.30 - 19.30
6.30 - 10.00

 


Dušanka KAVŠEK, dr. med., spec. družinske med.amb.kavsek@zd-grosuplje.si

Odgovorna oseba za naročanje: Petra Margarit, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 01 781 84 00.ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30
6.30 - 13.30 6.30 - 13.30
12.30 - 19.30
6.30 - 13.30
(12.30 -19.30)*
*en petek na mesec popoldne po razporedu

 

enota škofljicA


AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE


Kočevska cesta 25

1291 Škofljica


Telefon: 08 20 59 059

 

 

Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. družinske med.

 

ODSOTNA: torek, 28.5.


Odgovorna oseba za naročanje: Lidija Kaplan, zdr. teh..

Naročanje osebno, po pošti, na telefonsko št. 08 20 59 059 ali na e-mail: ambulanta.skofljica@zd-grosuplje.si

 

Št. opredeljenih oseb (3/2019): 1.545


SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV:


DOPOLDNE: 7:30 - 10:30 in 11:00 - 13:00

POPOLDNE: 13:00 - 16:00 in 16:30 - 19:00ponedeljek torek sreda četrtek petek

12.30 - 19.30

12.30 - 19.30

7.00 - 14.00
 

7.00 - 14.00


7.00 - 14.00

MEDEJA BUČAR, dipl. med. sestra


medeja.bucar@zd-grosuplje.si


Zdravnica: Mojca Klančar Dolinar, dr. med., spec. druž. med.


ponedeljek torek
11.00 - 14.00 6.30 - 12.30

 
 

DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

 

Ob Grosupeljščici 28

1290 Grosuplje


Telefon: 01/ 781 07 19


 

Frančiška GRABLJEVEC MIKLAVČIČ, dr. med., spec. splošne med.


ODSOTNA DO NADALJNJEGA


Medicinska sestra: Suzana Rozina, zdr. teh..

 

amb.grabljevec@zd-grosuplje.si

 

ponedeljek torek sreda četrtek petek

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh